Home > ΤΡΑΜ > Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Η χάραξη του τραμ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΕΛΛΗΝΩΝ   ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
HELLENIC INSTITUTE OF TRANSPORTATION ENGINEERS
Μαυρομιχάλη 25, 10680, Αθήνα - Mavromihali 25, 10680, Athens Greece
τηλ./phone/fax.: +30.1.3640604, e-mail: ses@tee.gr, web: www.ses.gr
Η ΧΑΡΑΞΗ ΤΟΥ ΤΡΑΜ
Νοέμβριος 2002

Η κατασκευή δικτύου Τραμ αποτελεί εναλλακτική λύση για την αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς (ΜΜΜ) στην Πρωτεύουσα, καθώς το Τραμ συνδυάζει την επίγεια κυκλοφορία με την υψηλή χωρητικότητα, χαρακτηριστικά που δεν εμφανίζουν ταυτόχρονα ούτε το μετρό (υπόγεια διαδρομή) ούτε τα λεωφορεία (χαμηλή χωρητικότητα).  Επιπλέον, ένα σωστά σχεδιασμένο σύστημα Τραμ είναι δυνατόν να συνεισφέρει στη βελτίωση της εικόνας της πόλης και εντέλει της ποιότητας της ζωής, στο βαθμό που θα σεβαστεί τις ιδιαιτερότητες των αστικών περιοχών που θα εξυπηρετήσει.   Η υλοποίηση του Τραμ εντός του πυκνοκατοικημένου αστικού ιστού της Αθήνας αποτελεί μία εξαιρετικά δύσκολη και τολμηρή προσπάθεια, δεδομένης της συνεχώς αυξανόμενης ευαισθησίας απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος, των μνημείων και της ιστορίας της πόλης.
Τα πρόσφατα προβλήματα με την ακύρωση της χάραξης του Τραμ μπροστά από την πύλη Αδριανού καταδεικνύουν τη συνθετότητα της μελέτης και κατασκευής του έργου σε βεβαρημένες αστικές περιοχές, συχνά γνωστές για τα πλούσια αρχαιολογικά ευρήματα.  Μάλιστα καταδεικνύουν την έλλειψη συντονισμού των αρμόδιων φορέων, αφού τα κάθε λογής εγγενή προβλήματα που δεν αντιμετωπίζονται εγκαίρως, αργά ή γρήγορα εμφανίζονται και οδηγούν σε καθυστερήσεις και πιθανή αύξηση του κόστους υλοποίησης.  Το παράδειγμα αυτό μάλιστα πρέπει να προβληματίσει όλους όσους επ' ευκαιρίας των Ολυμπιακών Αγώνων προωθούν με διαδικασίες εξπρές την υλοποίηση σημαντικών έργων εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας χωρίς να διασφαλίζουν την απαραίτητη περίοδο ωρίμανσης των έργων.
Στην παρούσα φάση είναι απαραίτητο οι εναλλακτικές λύσεις χάραξης που προτείνουν οι Συγκοινωνιολόγοι σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία και τους άλλους ειδικούς να αποτελέσουν αντικείμενο σοβαρής μελέτης κατά τους επόμενους μήνες, έτσι ώστε να υιοθετηθεί βιώσιμη λύση που δεν θα οδηγήσει εκ νέου σε προβλήματα ακύρωσης της χάραξης.  Για την επιλεγείσα λύση είναι απαραίτητο να διερευνηθούν σε βάθος όλες οι παράμετροι που αφορούν στα αρχαιολογικά ευρήματα, στις επιπτώσεις από τους κραδασμούς, στο υπέδαφος, στα δίκτυα κοινής ωφελείας, στη λειτουργία της κυκλοφορίας και στην επιζητούμενη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, δηλαδή να εξεταστούν σοβαρά όλες οι παράμετροι της σχετικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Επισημαίνεται πάντως ότι από κυκλοφοριακής σκοπιάς η νέα λύση πρέπει να συνοδεύεται από σειρά κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο επί των αξόνων από τους οποίους θα διέρχεται το Τραμ, δεδομένου ότι το σύνολο της χάραξης της γραμμής του Τραμ και ειδικότερα στις κεντρικές κυκλοφοριακά κορεσμένες περιοχές οφείλει να υλοποιηθεί σε λωρίδα αποκλειστικής κυκλοφορίας έτσι ώστε να αποτελεί λύση ανταγωνιστική στα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς.  Στην αντίθετη περίπτωση, οι πιθανοί επιβάτες του Τραμ θα επιλέξουν είτε να εγκαταλείψουν το Τραμ στον Νέο Κόσμο για να μετεπιβιβαστούν στο γρήγορο και αξιόπιστο μετρό είτε να εγκαταλείψουν το Τραμ και να προτιμήσουν εξαρχής το ΙΧ τους για το σύνολο της διαδρομής.  Κατά συνέπεια, είναι προτιμότερο να δοθεί προτεραιότητα στο τμήμα από την παραλιακή ζώνη έως τον σταθμό του μετρό "Νέος Κόσμος" διασφαλίζοντας έτσι και την αλληλοτροφοδότηση των δύο δικτύων μετρό και Τραμ. Επιπλέον εξασφαλίζεται και η απαραίτητη περίοδος ωρίμανσης για τη σωστή ένταξη του Τραμ στην κυκλοφορία του ιδιαίτερα ευαίσθητου οδικού δικτύου στο κέντρο της πόλης, χωρίς να υποθηκεύεται η εξυπηρέτηση των αναγκών των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς η λειτουργία του σταθμού του Ν. Κόσμου και για τα δύο μέσα επιτρέπει τη συνδυασμένη χρήση μετρό και τραμ για τις μετακινήσεις από το κέντρο προς τα αθλητικά συγκροτήματα της παραλιακής ζώνης.
Επισημαίνεται τέλος, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχημένη λειτουργία του συστήματος Τραμ της Αθήνας αποτελεί η σωστή και έγκαιρη μελέτη και αντιμετώπιση σειράς θεμάτων, όπως:
1. Η σωστή προσαρμογή των γραμμών και των σταθμών του Τραμ στο υφιστάμενο αστικό περιβάλλον, από το οποίο θα περάσει, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι είναι μέσο κατεξοχήν φιλικό προς το περιβάλλον που προσφέρει την ευκαιρία της υλοποίησης αναπλάσεων του αστικού χώρου.
2. Η ελαχιστοποίηση της όχλησης που προκαλείται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών με τη διάθεση επαρκούς προϋπολογισμού και τη συστηματική επίβλεψη της ορθής εφαρμογής των ρυθμίσεων (εναλλακτικές διαδρομές, σήμανση, προσωρινές κατασκευές, αστυνόμευση) για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση της τοπικής κυκλοφορίας των πεζών και των οχημάτων.
3. Η συναρμογή του δικτύου Τραμ με τα υπόλοιπα συστήματα μεταφορών της πόλης, έτσι ώστε η λειτουργία των δημόσιων και των ιδιωτικών μέσων μεταφοράς να είναι συμπληρωματική και όχι ανταγωνιστική [επαρκείς και λειτουργικοί σταθμοί αλλαγής μέσου (μετεπιβίβαση) Τραμ-μετρό, λεωφορεία-Τραμ, ΙΧ-Τραμ και γιατί όχι δίκυκλα-Τραμ]
4. Ο σωστός σχεδιασμός της διαχείρισης και εκμετάλλευσης του δικτύου Τραμ, με την υιοθέτηση κατάλληλης τιμολογιακής πολιτικής (ενιαίο κόμιστρο σε όλα τα ΜΜΜ διασφαλίζοντας τη δωρεάν μετεπιβίβαση, κλπ), καθώς αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία για την εφαρμογή ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής για όλα τα ΜΜΜ στο λεκανοπέδιο.
 
 

 


19.07.2005 - Ένας χρόνος τραμ στη ζωή μας
Το σύγχρονο τραμ της Αθήνας
Οι γραμμές
Τα βαγόνια
Οι σταθμοί
Created by Hellas Internet